Hirvenjuoksu ja hirvikävely parantavat kuntoa ja tarkkuutta

Hirvenjuoksu soveltuu erinomaisesti metsästäjien fyysisen kunnon ylläpitämiseen ja tarkkuuden harjoittamiseen. Laji sopii hyvin niin miehille kuin naisillekin. Ikäkään ei ole esteenä, sillä sarjoja on alle 13-vuotiaista yli 80-vuotiaisiin.

KOLME OSALAJIA:

Juoksu

Juoksumatka on 4–5 km maastoradalla. Matkaa voidaan lyhentää 1 km nuorimpien (enintään 15 v) ja iäkkäimpien (naiset yli 65 ja miehet yli 80 v) kilpailijoiden osalta. Asetta ei kanneta mukana, vaan se säilytetään ampumapaikan asetelineessä. Juoksupisteet määräytyvät aikaerosta sarjan tai ikäryhmän nopeimpaan. Maksimi on 300 pistettä.

Etäisyyden arviointi

Etäisyyden arviointi on tärkeä taito, sillä luonnossa ampumamatka ei ole tiedossa. Kilpailija arvioi maastossa etäisyyttä kahteen 50–200 m päähän sijoitettuun hirvenpääkuvioon. Maksimi on 300 pistettä, ja jokainen virhemetri vähentää tulosta kahdella pisteellä.

Ammunta

Juoksutaipaleen jälkipuoliskolla ammutaan 10 laukausta pystyasennosta, 100 metrin matkalta, suomalaisen hirvitaulun keskiöön. Kilpailuvuonna enintään 13 vuotta täyttävät tytöt ja pojat saavat käyttää tukea ampuessaan. Ampuma-aseena käytetään metsästyskäyttöön hyväksyttyä rihlattua ruutiasetta. Esimerkiksi pienoiskiväärillä voi ampua kaikissa sarjoissa. Tähtäinlaitteet ovat vapaat. Maksimi on 600 pistettä, eli   ampumatulos x 6.

KILPAILUN TULOS

Hirvenjuoksukilpailun tulos saadaan laskemalla juoksun, arvioinnin ja ammunnan pistemäärät yhteen, maksimi on 1200 pistettä.

VIESTIKILPAILU

Hirvenjuoksuviestissä kilpaillaan 3–4 hengen seura- tai piirijoukkueissa. Juoksumatka on 2-3 km. Arviointitehtäviä on yksi ja ammunnassa ammutaan 5 laukausta ampumahiihtotaulun kaltaiseen tauluun. Yli 5 m arviointivirhe ja ohilaukaukset merkitsevät aina sakkokierroksia, jotka kukin kilpailija kiertää omalla osuudellaan.

HIRVIKÄVELY

Hirvikävely on saavuttanut suuren suosion metsästysammunnan harrastajien keskuudessa.                                                                      
Hirvikävelyssä on kolme osalajia; kävely, arviointi ja ammunta. Hirvikävelyssä kierretään maastoon merkitty reitti omaan tahtiin, kävelyaikaa ei mitata. Kävelyreitin varrella suoritetaan etäisyyden arviointi neljään hirvenpääkuvioon, jotka ovat 50 - 200 metrin etäisyydellä. Kävelyreitin jälkipuoliskolla ammutaan 10 laukausta pystyasennosta, 100 metrin matkalta hirvitaulun keskiöön, Kilpailun tulos saadaan laskemalla etäisyyden arvioinnin ja ammunnan pisteet yhteen. Maksimitulos on 1200 pistettä (600 +600).